Elektromontáže

Od vzniku firmy, roku 2006, se  zaměřujeme na realizaci INTELIGENTNÍHO ŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ v rodinných domech, hotelích či administrativních budovách.
Inteligentní řízení je KOMPLEXNÍ ČINNOST a proto jsou zkušenosti v této oblasti velmi důležité. Nabízíme  zkušenosti s realizací inteligentního řízení domů velikosti od 100m2 do 2500m2, kde byly integrovány jak základní technologie (zabezpečovací systémy, řízení světel, topení a stínící techniky), tak dalších technologií (kamerové systémy, bazénová technologie, klimatizace, zavlažování, audiovizuální technika, ovládání garážových vrat , monitoring spotřeb el. energie, vzdálený přístup k systému apod.).
Zajišťujeme kompletní realizaci. Ta začíná konzultací přání a požadavků investora. Následující krok je zpracování projektové dokumentace a na jejím základě vyhotovíme seznam potřebných komponentů pro přesné fungování celého systému. Samozřejmostí je samotná realizace silnoproudé části i nadstavby KNX. Posledním krokem je servisní činnost stavby investora.

Za dobu činnosti jsme realizovali řadu projektů, které se z větší části týkají inteligentního řízení technologií v rodinných domech. Níže jsou vybrány a popsány některé z námi realizovaných projektů:

RD jižní Čechy
Dvoupodlažní rodinný dům o velikosti cca 100m2. Investor kladl velký důraz na vzdálenou správu domu. Součástí byla i dodávka statistických přehledů spotřeby energií.
V domě je systémem KNX ovládáno:
• osvětlení s 15 světelnými okruhy,
• zásuvkové okruhy,
• topení – řízení rekuperační a klimatizační jednotky,
• příprava na řízení stínící techniky,
• do systému je také integrována EZS, takže při zakódování domu se automaticky vypnou všechna světla, vybrané zásuvkové okruhy a sníží se teplota v domě.

IBSolution zajistila KNX projektovou dokumentaci, dodávku KNX na klíč a dodávku EZS.

RD Praha 
Čtyřpodlažní dům s několika bytovými jednotkami o celkem více než 1500 m2. Každá bytová jednotka se ovládá dotykovým displejem a programovatelnými tlačítky.
V komplexu je systémem KNX řízeno:
• osvětlení standardní a stmívatelné LED pásky,
• topení, MaR
• stínící technika – žaluzie,
• audiovizuální technika se zobrazením v displejích a tabletách,
• kompletní EZS a kamerový systém s integrací do systému KNX,
• domácí telefon včetně propojení jednotlivých pokojů.

IBSolution zajistila KNX projektovou dokumentaci, dodávku silnoproudého řešení společně s KNX na klíč, dodávku EZS a CCTV, dodávku datové sítě.

RD České Budějovice
Vícepodlažní rodinný dům s více než 1500 m2 obytné plochy je kompletně řízen KNX systémem. V domě je větší počet dotykových displejů DIVUS , odkud je celý dům ovládán. Vizualizaci systému a všechny displeje dodávala firma IBSolution.
Systém KNX řídí:
• osvětlení domu i exteriéru, v domě je větší množství stmívatelných svítidel a stmívatelných barevných LED pásů,
• topení díky KNX termostatům v každé místnosti, kde se jednoduše upravují hodnoty teploty v každé místnosti. V termostatu lze nastavit i různé teplotní režimy,
• venkovní rolety nahoru/dolů a vizualizace jejich stavu,
• zavlažovací zařízení včetně několika režimů vytvořených dle přání investora,
• EZS, která je datově propojená se systémem KNX,
• Klimatizace s nastavováním požadovaných teplot,
• Bazénová technologie, kde se řídí automatické funkce a zároveň se vizualizují stavy
• vizualizuje MaR, bazénovou technologii a vizualizaci v displejích. Integrace kamerového systému a jeho vizualizace v displejích a TV, integrace EZS. Celý dům má vzdálenou správu a může být řízen PC, mobilem a IPADem.

IBSolution zajistila kompletní KNX řešení včetně dodávky projektové dokumentace KNX komponentů. K propojení EZS a systému KNX dodala rozhraní pro komunikaci mezi oběma systémy.

RD Praha bytové domy 
Bytové domy Praha, domy s několika bytovými jednotkami (9x 3/4+1) o 70-110 m2. Každá bytová jednotka se ovládá MINI dotykovým displejem a programovatelnými tlačítky.
V komplexu je systémem inteligentního rozvodu řízeno:
• osvětlení standardní ,
• topení,
• stínící technika – rolety,
• elektromotorické pohony střešních oken.

IBSolution zajistila projektovou dokumentaci, dodávku silnoproudého řešení společně s slaboproudy na klíč.

Datacentrum 
V komplexu je systémem inteligentního rozvodu řízeno:
• osvětlení standardní , LED
• chlazení, klimatizace, ventilace
• spotřeby energií

IBSolution zajistila projektovou dokumentaci, dodávku silnoproudého řešení rozvodů kabeláží pro velké přenosy KW, společně s slaboproudy KNX na klíč.